18.09.2014
Rota Haber
KYK Burs ve Kredi sonuçları 2013 açıklandı - ÖSYM burs sonuçları öğren
KYK Burs ve Kredi sonuçları 2013 açıklandı - ÖSYM burs sonuçları öğren.Burs nedir? Öğrenim Kredisi nedir? Burs ve öğrenim kredisi sonuçları burada! İşte KYK YURTKUR burs ve Öğrenim kredisi sonuçları...
Haberi Yazdır Email Gönder
01.09.2013 09:11   Normal Yazı Boyutu Orta Yazı Boyutu Büyük Yazı Boyutu
 


KYK Burs ve Kredi sonuçları 2013 açıklandı - ÖSYM burs sonuçları öğren.Burs nedir? Öğrenim Kredisi nedir? Burs ve öğrenim kredisi sonuçları burada! İşte KYK YURTKUR burs ve Öğrenim kredisi sonuçları...

KYK YURTKUR burs ve Öğrenim kredisi sonuçları için tıklayınız

BURS NEDİR?
Yurt içerisinde yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız verilen paradır.

BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER

    Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,
    (Değişik:RG-6/2/2011-27838)(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,
    Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
    Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
    Yabancı uyruklu öğrencilere,
    Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,
    Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
    Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,
    Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,

burs verilmez.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yurt içinde ve Yurt dışında yükseköğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu, öğrenciye normal öğrenim süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
ÖĞRENİM KREDİSİ VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER

    Kurumdan burs alan öğrencilere,
    Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrencilere,
    Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilere, (Yüksek lisans öğrencileri hariç)
    Sağlık sebebi dışında ön lisans mezunlarından ara vermek suretiyle DGS ile lisans öğretimine başlayan öğrencilere,
    Önlisans'tan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrencilere, (intibak programı süresince)
    Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrencilere,
    Kurumdan daha önce kredi almış olan öğrencilere, (Yüksek lisans öğrencileri hariç).
    Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (Direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunan bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar vs. tüm kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere, özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını bulunduran öğrencilere,
    (h) bendinde belirtilen fiillere istinaden öğretim kurumlarının disiplin kurullarınca herhangi bir ceza verilmiş olan öğrencilere,
    Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere,
    Yabancı uyruklu öğrencilere,
    Bu Yönetmelik hükümlerine göre, kredi almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,

Kredi verilmez.
ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER

    Şehit çocukları
    Gazi çocukları,
    5510 Sayılı Kanun Hükümleri gereğince; malullük, vazife malullüğü veya harp malullüğü aylığı alanların kendileri veya çocukları ile vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları,
    Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler,
    Anne babası ölmüş olanlar,
    Lise ve dengi öğrenimlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
    Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
    12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre “Milli Sporcu Belgesi” almış amatör sporcular,
    12/04/1991 tarihli ve 20843 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 nci maddesi (ı) bendi; “Terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına yüksek öğrenimleri süresince Devletçe karşılıksız burs verilir” hükmü kapsamında olanlara

Ayrıca;

    2013-2014 öğretim yılında üniversite yerleştirme sınavında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca belirlenen her öğrenim dalındaki ham puan bazında ilk 100’ e giren öğrenciler,

normal aylık burs tutarının üç katı burs verilmektedir.

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Öncelik Belgesi


    Şehit veya gazi çocuğu, (İlgili kamu kurumundan alınacak belge)
    Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler, , (Devlet hastanelerinden alınacak olan standart sağlık kurulu raporu- sağlık kurulu raporu formunun eksiksiz olarak doldurulması)
    Lise ve dengi öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından alınacak belge)
    3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21.Maddesi (I) bendi; “Terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına yüksek öğrenimleri süresince Devletçe karşılıksız burs verilir.” hükmü kapsamında olanlara, (Valilikten alınacak belge)
    “Milli Sporcu Belgesi” almış amatör sporcular, (Gençlik ve Spor Bakanlığından alınacak belge, Milli Futbolcular için Futbol Federasyonundan alınacak belge)
    Sosyal Güvenlik Kurumundan; malullük, vazife malullüğü veya harp malullüğü aylığı alanların kendileri veya çocukları ile vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları,(SGK dan alınacak belge)

DİKEY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

İki yıllık bir yükseköğretim programından yıl kaybı olmadan mezun olup, ara vermeden dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerden ön lisans eğitimlerinde Kurumumuzdan burs/kredi almış olanlar 2013–2014 öğretim yılında lisans programında kayıtlı olduklarını gösterir öğrenci belgesini Kurumumuza göndermeleri halinde öğrenim kredilerinin nakli yapılıp kredi ödemeleri devam ettirilecektir. Bu durumda olan öğrencilerin yeniden müracaat etmelerine gerek yoktur.

Ancak; İki yıllık bir yükseköğretim programı süresince Kurumumuzdan burs ve öğrenim kredisi almayan ve öğrenimlerine ara vermeden dikey geçiş imtihanı sonucu 2013–2014 öğretim yılında lisans programının 3. sınıfına başlayan öğrenciler burs, diğer öğrenciler de öğrenim kredisine başvuruda bulunabilirler.

Dikey geçiş yapan öğrenciler okula giriş yılı olarak mezun oldukları ön lisans programına kayıt yaptırdıkları tarihi yazacaklardır.

MASTER VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE
Master (Yüksek Lisans) Öğrencileri Sınıf Durumlarını Müracaat Esnasında Aşağıdaki Şekilde Seçeceklerdir.
Okuduğunuz Dönem Aşağıdaki Gibiyse     Sınıfınızı
01. Ders dönemi birinci yarıyıl ise     1 Seçiniz
02. Ders dönemi ikinci yarıyıl ise
03. Tez dönemi üçüncü yarıyıl ise     2 Seçiniz
04. Tez dönemi dördüncü yarıyıl ise
05. Ders dönemi ek süre birinci yarıyıl ise     Ek Süre Seçiniz
06. Ders dönemi ek süre ikinci yarıyıl ise
Doktora Öğrencileri Sınıf Durumlarını Müracaat Esnasında Aşağıdaki Şekilde Seçeceklerdir.
Okuduğunuz Dönem Aşağıdaki Gibiyse     Sınıfınızı
01. Ders dönemi birinci yarıyıl ise     1 Seçiniz
02. Ders dönemi ikinci yarıyıl ise
03. Ders dönemi ek süre birinci yarıyıl ise     2 Seçiniz
04.Ders dönemi ek süre ikinci yarıyıl ise
05.Yeterlilik dönemi birinci yarı yıl ise     3 Seçiniz
06.Yeterlilik dönemi ek süre ikinci yarıyıl ise
07.Tez dönemi birinci yarıyıl ise     4 Seçiniz
08.Tez dönemi ikinci yarıyıl ise
09.Tez dönemi ek süre birinci yarıyıl ise     Ek Süre Seçiniz
10.Tez dönemi ek süre ikinci yarıyıl ise
11.Tez dönemi ek süre üçüncü yarıyıl ise
BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Burs ve öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırılacaktır. Beyanlarınızın doğru olmadığının tespit edilmesi halinde burs veya öğrenim kredisi hakkınız iptal edilecektir.

    İnteraktif müracaatınızı yaparken her alanı dikkatlice inceleyiniz,
    Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan; burs veya öğrenim kredisi almanızı engeller.
    Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, mutlaka nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.
    Evli iseniz ve eşiniz çalışıyor ise aylık net gelirini tam ve doğru olarak yazınız.
    Burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere ait bilgiler www.kyk.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Ayrıca adrese herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
    Maddi hata nedeniyle yapılması gereken değişiklikler, müracaatların bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde Kuruma bildirilmesi halinde değerlendirmede dikkate alınacaktır.
    Öğrencinin durumunda meydana gelen değişiklikler müracaatların bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde Kuruma bildirilmesi halinde değişiklikler değerlendirmede dikkate alınacaktır.

KREDİ İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN
YURTİÇİ ÜNİVERSİTELERİ BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURU SORUNLARINIZ İÇİN AŞAĞIDA YAZILI TEFONLARI ARAYABİLİRSİNİZ.(YURTDIŞI ÜNİVERSİTELER İÇİN DEĞİL)

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Dairesi Başkanlığı
Söğütözü Mah. 2176 Sokak NO:25 ÇANKAYA/ANKARA
Tel: 0 (312) 551 60 70 -551 61 68 - 551 61 29
Santral: 0 (312) 551 60 00(20 Hat)
Çağrı Merkezi: 4441961
DİKKAT :
Yukarıda belirtilen uyarıları okudum. Hakkımda aykırı bir durum tespit edilmesi halinde müracaatımın iptal edileceğini kabul ediyorum. (İşaretleyiniz)

Başvuru yapmak için veya yapmış olduğunuz başvuru bilgilerini değiştirmek için tıklayınız.

 
 
 
 
 
 
 
 


    Ad Soyad
    Mesajınız
 
Dikkat: Yazılan yorumlardan yazanları sorumludur. Rotahaber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Adli merciler yorum yazanların IP numaralarını istediğinde yasa gereği vermek durumundayız.
 
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır...
 
 
 
Reklamlar